II Wojna Światowa w Karykaturze

II Wojna Światowa w Karykaturze, tytuł oryginalny Word War II in Cartoons. Pierwsze wydanie tej książki ukazało się w 2005 roku nakładem Grub Street Publishing, 4 Rainham Close, London SW11 6SS. Tekst opracował i wybrał ilustracje Mark Bryant. W Polsce książka wydane przez Buchmann Sp. z o.o. w 2012 roku.

Przysłowie mówi, że obraz powie nam więcej niż tysiąc słów, oczywiście ważne jest, kto ten obraz maluje i kto spisuje słowa. Książka II Wojna Światowa w Karykaturze jest jedynym w swoim rodzaju opracowaniem II Wojny Światowej,  przedstawionym za pomocą rysunków karykaturzystów żyjących w tamtych trudnych czasach. Głównymi materiałami, wykorzystanymi do stworzenia tej książki są gazety, czasopisma,  książki, komiksy i kserówki, dystrybuowane po obu stronach konfliktu. Dzięki tak szerokiej bazie materiałów, pochodzących z różnych krajów, uczestniczących w II Wojnie Światowej, autor zaprezentował obraz wojny, która toczyła się nie tylko na froncie, ale i w przekazie medialnym, jakim w tamtych czasach był rysunek.

II Wojna Światowa w Karykaturze
II Wojna Światowa w Karykaturze

Ówczesne społeczeństwo, w znacznej części słabo czytające i piszące, mogło być karmione informacją dystrybuowaną poprzez radio, czarno-białą kronikę filmową oraz poprzez rysunek. To właśnie obraz najbardziej przemawiał do umysłów współczesnych społeczeństw, krajów uwikłanych w konflikt militarny. Propagandyści i prasowi manipulanci dostrzegli ogromną siłę tego rodzaju przekazu i wykorzystywali ją do walki ze wszystkimi wrogami. Znaczenie i autorytet, jaki zyskiwali karykaturzyści można porównać do nowego rodzaju broni, tak pożądanego w czasach wojny. Za przykład może posłużyć fakt, że pensja jednego z radzieckich artystów – Borysa Jefimowa, była podobno cztery razy wyższa niż samego Stalina.

Lekcja historii - Borys Jefimow 1941
Lekcja historii – Borys Jefimow 1941

W książce II Wojna Światowa w Karykaturze, Mark Bryant, prezentuje okres przedwojenny, pełen napięć i sporów politycznych, będący wstępem do II Wojny Światowej oraz sam przebieg sześcioletniego konfliktu zbrojnego, jaki zalał cały współczesny świat. Poprzez obrazy możemy prześledzić ważniejsze wydarzenia tego okresu i poznać sposoby zwiększania znaczenia pojedynczych sukcesów i minimalizowania porażek ponoszonych na polach walk. Każda porażka oraz sukces były wykorzystywane przez artystów i rysowników do podnoszenia morale społeczeństwa i żołnierzy walczących na pierwszych liniach frontu.

II Wojna Światowa w Karykaturze to świetny sposób na poznanie historii II wojny Światowej.