Feliks Waszczykowski, Janusz Kłopotowski – Batalion „Dworek” Armii Krajowej – Puszcza Mariańska 1939-1945

     Książka „Batalion Dworek Armii Krajowej – Puszcza Mariańska 1939-1945” została napisana przez dwóch członków Armii Krajowej, Feliksa Waszczykowskiego ps. Wrzos i Janusza Kłopotowskiego ps. Pies a wydana, niestety w niewielkim nakładzie, przez wydawnictwo Hamal  w 2005 roku.

     Głównym tematem książki są szczegółowe opracowania działań żołnierzy Armii Krajowej z Obwód Skierniewice AK (jednostki terytorialnej Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej), Obwodu „Sroka”, który obejmował swoim działaniem powiat Skierniewicki.

Batalion Dworek Armii Krajowej
Batalion Dworek Armii Krajowej

     Autorzy skrupulatnie, opierając się na własnych przeżyciach, wspomnieniach świadków oraz w oparciu o zebrane dokumenty, opisali strukturę Obwodu, najważniejsze akcje dywersyjne oraz codzienne życie w okupowanej Polsce. Książka zawiera wiele przedruków dokumentów, raportów, ogłoszeń i zdjęć z tamtych trudnych czasów. Dodatkowo, autorzy zadbali o zamieszczenie podstawowych informacji na temat wszystkich uczestników walk w rejonach Puszczy Mariańskiej.

     Opracowanie „Batalion Dworek Armii Krajowej – puszcza Mariańska 1939-1945” zajmuje szczególne miejsce w mojej biblioteczce gdyż znajdują się w niej informacje o moim, zamordowanym przez hitlerowców, dziadku – żołnierzu Armii Krajowej. Wszystkim, którzy interesują się wojenną historią rejonów Puszczy Mariańskiej gorąco polecam tę książkę.