Kacper Śledziński – „Cichociemni – elita polskiej dywersji”

     Książka Kacpra Śledzińskiego „Cichociemni – elita polskiej dywersji” wydana 01 października 2012 roku przez wydawnictwo Znak to opowieść o 316 „ptaszkach„, dywersantach, trenowanych w Wielkiej Brytanii, których następnie zrzucano na terenach okupowanej Polski. Ta epicka opowieść o dokładnie wyselekcjonowanej z pośród 2613 ochotników, grupie żołnierzy, pokazuje z jak wieloma problemami i przeciwnościami zmagali się polscy komandosi i ich bezpośredni przełożeni aby dotrzymać przysięgi „Wywalcz Jej wolność lub zgiń

Cichociemni - elita polskiej dywersji

Cichociemni – elita polskiej dywersji

    Autor, w swoje publikacji, przedstawił całą drogę, jaką musieli przejść Cichociemni, aby spełniło się ich największe marzenie – walka z hitlerowskimi Niemcami w okupowanej Polsce. Metody szkoleń, ich rodzaj i zakres były tak obszerne i wszechstronne, że pozwalały „ptaszkom” podjąć się każdego zadania. Nie szkolono ich jednak jednolicie, lecz kierunkowo – jednych przygotowywano do pracy w kontrwywiadzie, innych w dywersji. Były też kursy na radiotelegrafistów czy fałszerzy dokumentów. Bez względu na to, czym mieli się zajmować przechodzili również szkolenia z tak zwanego kursu zasadniczego, na który składały się: kurs zaprawy dywersyjno-minerskiej, strzeleckiej i fizycznej, kurs badań psychotechnicznych, kurs spadochronowy, kurs walki konspiracyjnej oraz kurs odprawowo-właściwy (skoczek układał sobie komplet logicznych kłamstw, tzn. fałszywe imię, nazwisko, data urodzenia, zawód itp.).

     „Wywalcz Jej wolność lub zgiń” – hasło Cichociemnych, których tradycje dziedziczy Jednostka Wojskowa GROM.