Pokaż na co Cię stać!

Pokaż na co Cię stać

     Projekt „Pokaż na co Cię – projekt dla Niepełnosprawnych na Mazowszu” realizowany jest przez firmę European Training & Consulting Center w partnerstwie z firmą Tomi24 Tomasz Tomczak – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII, Promocja integracji społecznej, działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.      Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób, … Dowiedz się więcej