Pokaż na co Cię stać!

     Projekt „Pokaż na co Cię – projekt dla Niepełnosprawnych na Mazowszu” realizowany jest przez firmę European Training & Consulting Center w partnerstwie z firmą Tomi24 Tomasz Tomczak – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII, Promocja integracji społecznej, działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

     Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób, z województwa mazowieckiego, w wieku do 16 do 64 roku życia, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i niepracujących. Projekt zakłada przeszkolenie czterdziestu ośmiu osób w ciągu trzynastu miesięcy. W ramach aktywizacji zamierzamy podnieść kwalifikacje niepełnosprawnych mieszkańców w trzech atrakcyjnych zawodach: Specjalista ds. sprzedaży w Internecie, Specjalista ds. promocji i marketingu w Internecie, Pracownik biurowy z elementami systemu SOD. Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności oraz otrzymaniem certyfikatu potwierdzającym udział w projekcie.

     Po zakończeniu szkoleń na każdego uczestnika będzie czekał 3 miesięczny płatny staż zawodowy, a dla najbardziej zmotywowanych praca. Zawody, które wybraliśmy otwierają szereg możliwości oraz są na tyle elastyczne, że można je wykonywać z każdego miejsca, wystarczy tylko komputer i dostęp do Internetu. Zawody ujęte w naszym projekcie są obecnie poszukiwane i przyszłościowe. Ponadto wszystkim uczestnikom projektu zapewniamy szkolenia z zakresu treningu umiejętności społecznych – Aktywne poszukiwanie pracy, Autoprezentacja oraz Radzenie sobie ze stresem. Odpowiednia postawa, autoprezentacja na rynku pracy, pozytywne podejście to często połowa sukcesu.

Pokaż na co Cię stać
Szkolenia dla osób niepełnosprawnych

Nasi trenerzy pomogą zmierzyć się ze stresem, wskażą metody szukania pracy, efektywnie przygotują do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto każdy z uczestników będzie miał możliwość indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym i z psychologiem.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu.